ครูกศน.ตำบลทุ่งฮั้วอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการใช้เทคดนโลยีสำหรับครู ระหว่าง 23-26 ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดน่าน