กศน.ตำบลทุ่งฮั้วนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการไสานความรู้สู่ชุมชน" 8 กันยายน 2565 ณ ลานกศน.อำเภอวังเหนือ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะ ดังนี้ 1 การประกวดโครงงานนักศึกษา 2.การประกวดส้มตำ 3.การประกวดทำลายพื้นเมือง 4.การประกวดร้องเพลง 5.การนำสินค้าจากกลุ่มอาชีพมาจัดแสดงโชว์ โดยนักศึกษา กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว  ได้รับรางวับดังนี้ 1.รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งกันร้องเพลง 2.รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงาน 3.ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทำลาบพื้นเมือง 4.รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันส้มตำ